Fiziki Erişebilirlik

Üniversitemizce 5378  sayılı Engelliler Hakkında Kanun olmak üzere 3194 İmar Kanunu ve bu kanunlara bağlı olarak yayınlanmış olan yönerge ve yönetmeliklerin işaret ettiği, TSE normları- TS 9111 (özürlüler ve hareket kısıtlılığı bulunan kişiler için binalarda ulaşılabilirlik gerekleri9 TS ISO 23599-13536 (görme engelli veya az görenler için yardımcı mamuller-hissedilebilir yürüme yüzeyi işaretleri vb ) ile 5378 sayılı Engelliler Kanunu’nun ilgili hükümleri gereğince; 07.07.2015 tarihinden itibaren bünyemize katılan bina ve birimlerin engellilerin erişime uygunluğunu sağlamak için gerekli projelendirme işlerine başlanılmıştır.

Marmara Üniversitesi Yapı İşleri Daire Başkanlığı’nca yürütülen ve ilgili birim ile kişilerin katılımının sağlandığı toplantılar akabinde Üniversitemizin eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürdüğü 12 farklı yerleşkeyi tümüyle kapsayan projelendirme çalışmaları tamamlanmıştır. Proje kapsamında, yerleşkelerin her birinin çevre düzenlemesi peyzajı yeniden gözden geçirilerek gerektirdiği yerlerde kaldırımlar, rampalar, yeniden yapılacak,  gerekli yerlerde cepler oluşturulacak, yeterince uyarıcı ve yönlendirici zemin ve tabelalar uygulanacaktır.

Yerleşkemizde bulunan her bir bina için engelli tuvaleti yapılacak, dikey dolaşıma (asansör, merdiven asansörleri, lift ve mecburi alanlarda portatif çözümler vb) uygunluk sağlanacaktır.

Kaygan olan zeminlere tadilat yapılmaktadır.

Prizler, elektrik düğmeleri gibi araçların ortak kullanımına olanak sağlayacak şekilde düzenlenmesi ile kapı genişliklerinin standartlara uygun şekilde genişletilmesi çalışmaları yapılacaktır,

İşitme kaybı olan kişiler için rahat iletişim sağlayabilecekleri elektronik sistemler oluşturulmaktadır.

Yasa gereği risk önleyici (merdiven kaydırmaz, küpeşte, korkuluk vb) unsurlar standart ölçülere uygun olarak yeniden eksik olan kısımlarla birlikte yapılacaktır.

Göztepe Yerleşkesinde yeniden yapılmış binalarda (Daire başkanlıkları, Enstitü Binası, İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi, Atatürk Eğitim Yabancı Diller Binası ) engelli bireyleri dikkate alarak düzenlenmiştir. Engelli Tuvaletleri yapılmıştır. Asansörler ortopedik engelliler için uygun genişlikte olup, kabartma kat planları bulunmaktadır. Asansör içlerine kabartma kat numaraları yazılacak ve sesli yönlendirme ilave edilmiştir.

Göztepe yerleşkesinde Merkez Kütüphanede ve Rektörlük binasında ve spor salonunda engelli asansörleri bulunmaktadır. Anadolu Hisarı yerleşkesinde ise yemekhane, konferans salonu ve dersliklerin bulunduğu binada engelli asansörü bulunmaktadır.

Enstitü binası konferans salonuna engelli bireyi sahneye çıkaracak paletli taşıyıcı, işitme engelliler için FM indüksiyon döngüsü temin edilmiştir. Diğer konferans salonlarında kullanılmak üzere portatif rampa mevcuttur.

Müzik öğretmenliği bölümündeki öğrencilerin talebi üzerine bölümdeki tüm kapıların üzerinde öğretim üyelerinin adları, sınıf numaraları ve dolaplarının üzerinde dolap numaraları hazırlanmış ve bölüm içerisine hissedilebilir zemin döşenmiştir.

Göztepe Yerleşkesindeki öğrenci yemekhanesi ortopedik engelli öğrencilerimiz için düzenlenmiş olup, yemek servislerini yapmak üzere yemekhane personeli engelli öğrencilerimize yardımcı olmaktadır.

Göztepe Kampüsü Yemekhanesinde engelli öğrenciler için tuvalet tahsis edilmiştir. 
Anadolu Hisarı Yerleşkesinde tüm dış mekana hissedilebilir yüzey sistemleri yaptırılmıştır.
Spor Salonunda, asansör, tuvalet, soyunma odaları ve uygun sandalyeler engelli öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenmiştir.
Kampüs, fakülte ve birimlerin girişlerinde engelli öğrencilerimiz için rampalar mevcuttur.
Görme engelli öğrencilerimiz için akıllı tahtalar mevcuttur.
Engelli öğrencilerimiz için talep edilmesi halinde Kısmi Zamanlı Öğrenci desteği verilmektedir.

 

 

Göztepe Yerleşkesi

 • Yerleşkede yeni yapılan tüm binalar İktisat Fakülte Binası, Yönetim & Enstitü Binaları başta olmak üzere engelliler düşünülerek planlama yapılmıştır. Binalarda asansör mevcuttur.
 • Yerleşkede yeni yapılan tüm binalarda engelli wc’ler oluşturulmuştur.
 • Yönetim & Enstitü Binasında Braille alfabesiyle oluşturulmuş yönlendirme tabelası mevcuttur.
 • Yerleşkedeki tüm binalarda risk önleyici küpeşte, korkuluk vs. unsurlar mevcuttur.
 • Rektörlük binasında engelli asansörü ve asansörler mevcuttur.
 • Merkez Kütüphane Binasında açık tip engelli çıkış platformu oluşturulmuştur.
 • Mediko Sosyal Merkez Binasında engelli girişine uygun çevre düzenlenmesi gerçekleştirilmiştir.
 • Yerleşkede kaldırımlar yenilenmiş ve gerek duyulan yerlerde rampalar ilave edilmiştir.
 • Yapım faaliyetleri devam eden C-D Blokları tümüyle engelli erişimine uygun olarak projelendirilmiştir.
 • Yapım çalışmalarının başlandığı A-B Bloklarda yasa ve standartlara uygun olarak ve engelsiz yaşamı önceleyerek projelendirilmiştir.
 • Yerleşkede engellilere yönelik ayrıca park alanları belirlenmiş ve işaretlenmiştir.
 • Kaza riskini minimize edecek zemin kaplama malzemeleri kullanılmıştır.
 • Daire Başkanlıkları & Enstitü Binasına yönelik ihalesi yapılacak çalışmayla ise
  • Daire Başkanlıkları ve Enstitü Binası (girişi dâhil olmak üzere) engelli erişilebilirliğine uygun hale getirilmiştir, projeye uygun düzenlenmiştir.
  • Giriş ve yol kotu arasındaki fark düzenlenmiş, basamak ve engelli rampası oluşturulmuştur, proje detayına uygun korkuluk yapılmıştır. Giriş kapısı ve bina içerisinde bulunan cam kapılar verilen detaya uygun olarak cam uyarı bandı uygulaması yapılmıştır.
  • Bina girişleri ve bina engelli tuvaletleri için acil çağrı butonu oluşturulacaktır.
  • Bina ana merdivenleri ve yangın merdivenlerine detaya uygun olarak kaydırmaz bant uygulaması yapılmıştır.
  • Binalara girişler dâhil olmak üzere verilen projeye uygun olarak hissedilebilir zemin döşeme uygulaması yapılmıştır.
  • Bina içi dolaşımda kot farkı olan yerlerde (eşik vs.) zemin düzeltilmesi yapılarak engellilerin kullanımına uygun hale getirilmiştir.
  • Bina da bulunan asansörler görme engellilerin kullanımına uygun hale getirilmiştir.  Braille alfabeli asansör talimat levhası (asansör önü ve kabin içi), Braille alfabeli asansör tuş takımı, sesli uyarı sistemi eklenmiştir.

 

Maltepe Sağlık Yerleşkesi

 • Yapılandırma çalışmaları devam eden yerleşke engelli erişimini kolaylaştıracak şekilde projelendirilmiştir.
 • Nörolojik Bilimler Enstitüsü, Gastroenteroloji Enstitüsü, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinde standartlara uygun engelli wc’ler mevcuttur.
 • Nörolojik Bilimler Enstitüsü, Gastroenteroloji Enstitüsü, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinde dikey dolaşıma imkân veren asansörler yapılmıştır.
 • Yerleşkede kaldırımlar yenilenmiş ve gerek duyulan yerlerde rampalar ilave edilmiştir.
 • Yerleşkedeki tüm binalarda risk önleyici küpeşte, korkuluk vs. unsurlar mevcuttur.
 • Kaza riskini minimize edecek zemin kaplama malzemeleri kullanılmıştır.

Anadoluhisarı Yerleşkesi

 • Yerleşkede bina girişlerine kadar görme engellilere yönelik hissedilebilir yüzeylerden yürüme yolu mevcuttur.
 • Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi idari bina için asansör ve rampa projelendirme çalışmaları sürmektedir.
 • Yemekhane binasında açık tip engelli çıkış platformu oluşturulmuştur.
 • Yerleşkede standartlara uygun engelli wc’ler mevcuttur.
 • Kaza riskini minimize edecek zemin kaplama malzemeleri kullanılmıştır.

 

Bağlarbaşı Yerleşkesi

 • Yapılandırma çalışmaları devam eden yerleşkenin binaları engelli erişimini kolaylaştıracak şekilde projelendirilmiştir.
 • İlahiyat Fakülte Cami ve İlahiyat Fakülte A blokta görme engellilere yönelik hissedilebilir yüzeylerden yürüme yolu mevcuttur.
 • Yeni yapılan binalarda asansör ve engelli wc’ler mevcuttur.
 • İlahiyat Fakülte Caminde yer alan otopark alanlarında engelli park alanı tahsis edilmiştir.
 • Yerleşkedeki tüm binalarda risk önleyici küpeşte, korkuluk vs. unsurlar mevcuttur.
 • Kaza riskini minimize edecek zemin kaplama malzemeleri kullanılmıştır.

Bahçelievler Yerleşkesi

 • Sosyal Bilimler Enstitüsü bölümünde görme engellilere yönelik hissedilebilir yüzeylerden yürüme yolu mevcuttur.
 • Yerleşkedeki tüm binalarda risk önleyici küpeşte, korkuluk vs. unsurlar mevcuttur.
 • Binalarda engelli wc’ler oluşturulmuştur.

Diğer Yerleşkelerimizde; ihalesi yapılacak çalışmayla ise

 • Kampüs iç erişim yollarının görme engellilerin kullanımına uygun hale getirilecektir.
 • İç mekânlarda algıyı kolaylaştıran çalışmalar yapılacaktır.
 • İç ve dış mekânlarda kabartma haritalarının kullanılması gibi faaliyetler yapılacaktır.
 • İşitme kaybı olan kişiler için rahat iletişim sağlayabilecekleri elektronik sistemler oluşturulacaktır.

 

 

 

 


Bu sayfa Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü tarafından en son 19.06.2018 17:18:23 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM