Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü

Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü

Fiziki Erişebilirlik

Üniversitemizce 5378  sayılı Engelliler Hakkında Kanun olmak üzere 3194 İmar Kanunu ve bu kanunlara bağlı olarak yayınlanmış olan yönerge ve yönetmeliklerin işaret ettiği, TSE normları- TS 9111 (özürlüler ve hareket kısıtlılığı bulunan kişiler için binalarda ulaşılabilirlik gerekleri9 TS ISO 23599-13536 (görme engelli veya az görenler için yardımcı mamuller-hissedilebilir yürüme yüzeyi işaretleri vb ) ile 5378 sayılı Engelliler Kanunu’nun ilgili hükümleri gereğince; 07.07.2015 tarihinden itibaren bünyemize katılan bina ve birimlerin engellilerin erişime uygunluğunu sağlamak için gerekli projelendirme işlerine başlanılmıştır.

Marmara Üniversitesi Yapı İşleri Daire Başkanlığı’nca yürütülen ve ilgili birim ile kişilerin katılımının sağlandığı toplantılar akabinde Üniversitemizin eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürdüğü 12 farklı yerleşkeyi tümüyle kapsayan projelendirme çalışmaları tamamlanmıştır. Proje kapsamında, yerleşkelerin her birinin çevre düzenlemesi peyzajı yeniden gözden geçirilerek gerektirdiği yerlerde kaldırımlar, rampalar, yeniden yapılacak,  gerekli yerlerde cepler oluşturulacak, yeterince uyarıcı ve yönlendirici zemin ve tabelalar uygulanacaktır.

Yerleşkemizde bulunan her bir bina için engelli tuvaleti yapılacak, dikey dolaşıma (asansör, merdiven asansörleri, lift ve mecburi alanlarda portatif çözümler vb) uygunluk sağlanacaktır.

Kaygan olan zeminlere tadilat yapılmaktadır.

Prizler, elektrik düğmeleri gibi araçların ortak kullanımına olanak sağlayacak şekilde düzenlenmesi ile kapı genişliklerinin standartlara uygun şekilde genişletilmesi çalışmaları yapılacaktır,

İşitme kaybı olan kişiler için rahat iletişim sağlayabilecekleri elektronik sistemler oluşturulmaktadır.

Yasa gereği risk önleyici (merdiven kaydırmaz, küpeşte, korkuluk vb) unsurlar standart ölçülere uygun olarak yeniden eksik olan kısımlarla birlikte yapılacaktır.

Göztepe Yerleşkesinde yeniden yapılmış binalarda (Daire başkanlıkları, Enstitü Binası) engelli bireyleri dikkate alarak düzenlenmiştir. Engelli Tuvaletleri yapılmıştır. Asansörler ortopedik engelliler için uygun genişlikte olup, kabartma kat planları bulunmaktadır. Asansör içlerine kabartma kat numaraları yazılacak ve sesli yönlendirme ilave edilecektir.

Göztepe yerleşkesinde Merkez Kütüphanede ve Rektörlük binasında ve spor salonunda engelli asansörleri bulunmaktadır. 

Enstitü binası konferans salonuna engelli bireyi sahneye çıkaracak paletli taşıyıcı temin edilecek, tekerlekli sandalye için seyirci koltuklarında yer açılacak, işitme engelliler için FM indüksiyon döngüsü temin edilecektir. Diğer konferans salonlarında kullanılmak üzere portatif rampa mecvuttur.

Müzik öğretmenliği bölümündeki öğrencilerin talebi üzerine bölümdeki tüm kapıların üzerinde öğretim üyelerinin adları, sınıf numaraları ve dolaplarının üzerinde dolap numaraları yeni ders yılına hazırlanacaktadır.

Göztepe Yerleşkesindeki öğrenci yemekhanesi otopedik engelli öğrencilerimiz için düzenlenmiş olup, yemek servislerini yapmak üzere yemekhane personeli engelli öğrencilerimize yardımcı olmaktadır.

Göztepe Kampüsü Yemekhanesinde engelli öğrenciler için tuvalet tahsis edilmiştir. 
Anadolu Hisarı Yerleşkesinde hissedilebilir yüzey sistemleri yaptırılmıştır.
Spor Salonunda, asansör, tuvalet, soyunma odaları ve uygun sandalyeler engelli öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenmiştir.
Kampüs, fakülte ve birimlerin girişlerinde engelli öğrencilerimiz için rampalar mevcuttur.
Görme engelli öğrencilerimiz için akıllı tahtalar mevcuttur.
Engelli öğrencilerimiz için talep edilmesi halinde Kısmi Zamanlı Öğrenci desteği verilmektedir.

 

 

Göztepe Yerleşkesi

 • Yerleşkede yeni yapılan tüm binalar İktisat Fakülte Binası, Yönetim & Enstitü Binaları başta olmak üzere engelliler düşünülerek planlama yapılmıştır. Binalarda asansör mevcuttur.
 • Yerleşkede yeni yapılan tüm binalarda engelli wc’ler oluşturulmuştur.
 • Yönetim & Enstitü Binasında Braille alfabesiyle oluşturulmuş yönlendirme tabelası mevcuttur.
 • Yerleşkedeki tüm binalarda risk önleyici küpeşte, korkuluk vs. unsurlar mevcuttur.
 • Rektörlük binasında engelli asansörü ve asansörler mevcuttur.
 • Merkez Kütüphane Binasında açık tip engelli çıkış platformu oluşturulmuştur.
 • Mediko Sosyal Merkez Binasında engelli girişine uygun çevre düzenlenmesi gerçekleştirilmiştir.
 • Yerleşkede kaldırımlar yenilenmiş ve gerek duyulan yerlerde rampalar ilave edilmiştir.
 • Yapım faaliyetleri devam eden C-D Blokları tümüyle engelli erişimine uygun olarak projelendirilmiştir.
 • Yapım çalışmalarının başlandığı A-B Bloklarda yasa ve standartlara uygun olarak ve engelsiz yaşamı önceleyerek projelendirilmiştir.
 • Yerleşkede engellilere yönelik ayrıca park alanları belirlenmiş ve işaretlenmiştir.
 • Kaza riskini minimize edecek zemin kaplama malzemeleri kullanılmıştır.
 • Daire Başkanlıkları & Enstitü Binasına yönelik ihalesi yapılacak çalışmayla ise
  • Daire Başkanlıkları ve Enstitü Binası (girişi dâhil olmak üzere) engelli erişilebilirliğine uygun hale getirilecektir, projeye uygun düzenlenecektir.
  • Giriş ve yol kotu arasındaki fark düzenlenecek, basamak ve engelli rampası oluşturulacak, proje detayına uygun korkuluk yapılacaktır. Giriş kapısı ve bina içerisinde bulunan cam kapılar verilen detaya uygun olarak cam uyarı bandı uygulaması yapılacaktır.
  • Bina girişleri ve bina engelli tuvaletleri için acil çağrı butonu oluşturulacaktır.
  • Bina ana merdivenleri ve yangın merdivenlerine detaya uygun olarak kaydırmaz bant uygulaması yapılacaktır.
  • Binalara girişler dâhil olmak üzere verilen projeye uygun olarak hissedilebilir zemin döşeme uygulaması yapılacaktır.
  • Bina içi dolaşımda kot farkı olan yerlerde (eşik vs.) zemin düzeltilmesi yapılarak engellilerin kullanımına uygun hale getirilecektir.
  • Bina da bulunan asansörler görme engellilerin kullanımına uygun hale getirilecektir.  Braille alfabeli asansör talimat levhası (asansör önü ve kabin içi), Braille alfabeli asansör tuş takımı, sesli uyarı sistemi eklenecektir.

 

Maltepe Sağlık Yerleşkesi

 • Yapılandırma çalışmaları devam eden yerleşke engelli erişimini kolaylaştıracak şekilde projelendirilmiştir.
 • Nörolojik Bilimler Enstitüsü, Gastroenteroloji Enstitüsü, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinde standartlara uygun engelli wc’ler mevcuttur.
 • Nörolojik Bilimler Enstitüsü, Gastroenteroloji Enstitüsü, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinde dikey dolaşıma imkân veren asansörler yapılmıştır.
 • Yerleşkede kaldırımlar yenilenmiş ve gerek duyulan yerlerde rampalar ilave edilmiştir.
 • Yerleşkedeki tüm binalarda risk önleyici küpeşte, korkuluk vs. unsurlar mevcuttur.
 • Kaza riskini minimize edecek zemin kaplama malzemeleri kullanılmıştır.

Anadoluhisarı Yerleşkesi

 • Yerleşkede bina girişlerine kadar görme engellilere yönelik hissedilebilir yüzeylerden yürüme yolu mevcuttur.
 • Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi idari bina için asansör ve rampa projelendirme çalışmaları sürmektedir.
 • Yemekhane binasında açık tip engelli çıkış platformu oluşturulmuştur.
 • Yerleşkede standartlara uygun engelli wc’ler mevcuttur.
 • Kaza riskini minimize edecek zemin kaplama malzemeleri kullanılmıştır.

Bağlarbaşı Yerleşkesi

 • Yapılandırma çalışmaları devam eden yerleşkenin binaları engelli erişimini kolaylaştıracak şekilde projelendirilmiştir.
 • İlahiyat Fakülte Cami ve İlahiyat Fakülte A blokta görme engellilere yönelik hissedilebilir yüzeylerden yürüme yolu mevcuttur.
 • Yeni yapılan binalarda asansör ve engelli wc’ler mevcuttur.
 • İlahiyat Fakülte Caminde yer alan otopark alanlarında engelli park alanı tahsis edilmiştir.
 • Yerleşkedeki tüm binalarda risk önleyici küpeşte, korkuluk vs. unsurlar mevcuttur.
 • Kaza riskini minimize edecek zemin kaplama malzemeleri kullanılmıştır.

Bahçelievler Yerleşkesi

 • Sosyal Bilimler Enstitüsü bölümünde görme engellilere yönelik hissedilebilir yüzeylerden yürüme yolu mevcuttur.
 • Yerleşkedeki tüm binalarda risk önleyici küpeşte, korkuluk vs. unsurlar mevcuttur.
 • Binalarda engelli wc’ler oluşturulmuştur.

Diğer Yerleşkelerimizde; ihalesi yapılacak çalışmayla ise

 • Kampüs iç erişim yollarının görme engellilerin kullanımına uygun hale getirilecektir.
 • İç mekânlarda algıyı kolaylaştıran çalışmalar yapılacaktır.
 • İç ve dış mekânlarda kabartma haritalarının kullanılması gibi faaliyetler yapılacaktır.
 • İşitme kaybı olan kişiler için rahat iletişim sağlayabilecekleri elektronik sistemler oluşturulacaktır.

 


Daire Başkanlıkları ve Enstitüler Binaları görme ve tekerlekli sandalye kullanan bireyler için erişebilirdir. Yerde görme engelliler için kabartma zemin ile yönlendirmeler. Braille ile yazılımış asansör tuşları,yine asansörde sesli yönlendirme,kat planı ;az görenler için kapılarda ve merdivenlerde şerit mevcuttur. Binalara giriş,asansörler ve tuvaletler tekerlekli sandalye kullananlar için TS91111 standartlarına göre yapılmıştır. Danışmaya sipariş edilen FM indüksiyon döngüsü ile işitme engelli  bireyler için de engelsiz binalar olacaklardır.


Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmeliği Erişebilirliği 

Notaların Braille ile düzenlenebilmesi için sesli ekran okuyucuyla (JAWS), Goodfeel nota programı yüklendi,klavye olarak gördüğünüz Kabartma Ekran temin edilerek eğitim erişebilirliği sağlandı.